คลังกลางความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานราชการ

ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้ออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. (ขออภัยในความไม่สะดวก อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล)

คลังกลางความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานราชการ (OCSC Wiki) จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด ในรูปแบบวิกิ (Wiki) เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในสำนักงาน ก.พ. ให้ขยายสู่วงกว้างมากขึ้น และเป็นข้อมูลอ้างอิง ที่เชื่อถือได้ ในการปฏิบัติงานราชการ โดยในระยะแรก ได้รวบรวมองค์ความรู้ใน 5 ด้าน ได้แก่

  1. พระบรมราโชวาท
  2. องค์ความรู้สำหรับข้าราชการใหม่
  3. องค์ความรู้สำหรับข้าราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  4. องค์ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับข้าราชการพลเรือน
  5. ฐานข้อมูลห้องสมุดสำนักงาน ก.พ.

ท่านสามารถใช้ search bar ในการค้นหาข้อมูล หรือใช้สารบัญหมวดหมู่ หรือ การจัดกลุ่มโดย tag

แนะนำหมวดหมู่

องค์ความรู้ตามหมวดหมู่
พระบรมราโชวาท พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 9
ข้าราชการใหม่ องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับข้าราชการใหม่
นักทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้สำหรับนักทรัพยากรบุคคล
ห้องสมุด ก.พ. ฐานข้อมูลห้องสมุดสำนักงาน ก.พ.
องค์ความรู้กฎหมาย องค์ความรู้ด้านกฎหมาย
คลังหนังสือเวียน คลังหนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ.
การสรรหาและเลือกสรร การสรรหาและเลือกสรร
บริการด้านไอซีที งานบริการด้านไอซีที
WIki support ช่วยเหลือสำหรับนักเขียน Wiki มือใหม่
Infographics Infographics
MotionGraphics Motion graphics / Video
บทความจากผู้รับทุนฝึกอบรมระยะสั้น บทความผู้รับทุนระยะสั้น
สถิติการเข้าชม สถิติการเข้าชม

10 หน้าที่มีผู้เข้าชมสูงสุด

รายการแท็ก (tagCloud)

infographic motion_graphics mp4 ก.พ.ค กฎหมายลำดับรอง_กฎ_ก.พ._พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_พระราชกฤษฎีกา_พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_ระเบียบ_ก.พ._พ.ร.บ._2551 กระแสคนกระแสโลก กลุ่มห้องสมุด การบริหารทรัพยากรบุคคล กำลังคนคุณภาพ ข้าราชการ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการใหม่ จริยธรรม ช่วยเหลือ ทุนรัฐบาล นักทรัพยากรบุคคล นักเรียนทุนรัฐบาล นิติกร บริการด้านไอซีที พ.ร.บ._2551 พื้นฐาน_hrm รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_2557 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_2560 ร้องทุกข์ วิดีโอ วินัยข้าราชการ ศจ ศบส ศสล ศสส ศูนย์นักบริหารระดับสูง ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สตค สตป สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สถิติ สพข สพค สมว สวพ สำนักงาน_ก.พ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล หนังสือเวียน หนังสือเวียน_2562 องค์ความรู้กฎหมาย อุทธรณ์ โมชั่นกราฟิก

หน้าที่เพิ่มล่าสุด

Motion พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 2019/08/23 16:00 ศิริวรวุฒิ
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ(Secondment) 2019/08/22 16:37 นางสาวจิตตาภรณ์ นวนพนัด
การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน 2019/08/22 16:07 นางสาวจิตตาภรณ์ นวนพนัด
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม 2019/08/22 14:48 รณิดา สมิตานนท์
การขอยกเว้นเข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้าม 2019/08/22 11:49 ปฐมะ
โมชั่นกราฟิกส์ เรื่อง การขอยกเว้นเข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้าม 2019/08/22 11:45 ปฐมะ
ไขข้องข้องใจกับ ก.พ.ค. 2019/08/22 09:39 จิตติมา
การแต่งตั้งล่วงหน้า 2019/08/21 15:40 Hatsaya
ทุนฝึกอบรมแบบกลุ่ม 2019/08/19 16:10 ronarong
ระบบขอรับบริการด้านไอซีทีโฉมใหม่ (ICT e-Service) 2019/08/19 12:48 thachakrit

เปลี่ยนแปลงล่าสุด

Motion พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 2019/08/23 16:28 นางสาวจิตตาภรณ์ นวนพนัด
ระบบขอรับบริการด้านไอซีทีโฉมใหม่ (ICT e-Service) 2019/08/23 16:25 Prakin.s
motion พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   ศิริวรวุฒิ
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ(Secondment) 2019/08/23 16:08 ศิริวรวุฒิ
ไขข้องข้องใจกับ ก.พ.ค. 2019/08/23 13:48 จิตติมา
การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน 2019/08/22 16:41 thachakrit
จริยธรรม 2019/08/22 16:01 รณิดา สมิตานนท์
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม 2019/08/22 15:55 รณิดา สมิตานนท์
การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม   รณิดา สมิตานนท์
start   รณิดา สมิตานนท์