ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อนำไปสู่ภาครัฐที่มีความโปร่งใส เป็นที่เชื่อมั่น และเชื่อมโยงไปสู่การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0

กรุณากดเลือกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดจริง