ข้าราชการอย่างเรา ลาแบบไหนได้บ้าง ?

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับการลาของข้าราชการว่าสามารถลาแบบใดได้บ้าง จำนวนวันที่สามารถลาได้ และการได้รับเงินเดือนระหว่างลา
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ นักทรัพยากรบุคคล ข้าราชการพลเรือนสามัญทุกประเภทและระดับตำแหน่ง