OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:พื้นฐาน_hrm:ทำอย่างไรให้ได้เลื่อนเงินเดือน

Media Manager

Media Files

Files in การบริหารทรัพยากรบุคคล:motiongraphic

File

Date:
2019/08/22 16:09
Filename:
การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน.mp4
Size:
14MB
References for:
motiongraphic
การบริหารทรัพยากรบุคคล/พื้นฐาน_hrm/ทำอย่างไรให้ได้เลื่อนเงินเดือน.txt · Last modified: 2018/03/14 17:02 by nongmai