สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับหลักสูตรเสริมสร้างเกียรคิภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง สาระสำคัญของหลักสูตร และฐานความคิดหลัก

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ นักทรัพยากรบุคคล ข้าราชการพลเรือนสามัญทุกประเภทและระดับตำแหน่ง


OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR