อยากเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลต้องทำอย่างไร

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการเตรียมตัวเพื่อสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาล

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ นักทรัพยากรบุคคล ข้าราชการพลเรือนสามัญทุกประเภทและระดับตำแหน่ง ประชาชน

คลิกที่ภาพเพื่อแสดงภาพใหญ่