เป็นข้าราชการแล้วได้อะไรบ้าง

รายละเอียด : Infographic ประกอบด้วยข้อมูลภาพรวมค่าตอบแทนในระบบราชการ โดยเน้นเรื่องสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลสำหรับข้าราชการ
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ นักทรัพยากรบุคคล ข้าราชการพลเรือนสามัญทุกประเภทและระดับตำแหน่ง ประชาชน