OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง:สถิติ

สถิติ HiPPS

สถิติจำนวนข้าราชการที่เข้าสู่ระบบ HiPPS ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

รุ่น ปี จำนวน
1 2548 9
2 2549 25
3 2550 126
4 2551 73
5 2552 93
6 2553 65
7 2554 68
8 2555 85
9 2556 90
10 2557 85
11 2558 81
12 2559 77
13 2560 100

ไฟล์ข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่ hipps_1-13.pdf

การบริหารทรัพยากรบุคคล/ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง/สถิติ.txt · Last modified: 2018/03/23 15:57 by wongjan