รายงานประจำปี ก.พ.ค.

สามารถคลิกที่ชื่อหนังสือหรือรูปเพื่อเปิดไฟล์หนังสือ
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้ที่ http://mspc.ocsc.go.th