3 ขั้นตอนง่าย ๆ ลงทะเบียนระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาลแบบบูรณาการ

รายละเอียด : Infographic เกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาลที่จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการกลุ่มคนคุณภาพ