ว 15/2560 ขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด : เป็น Infographic ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และผู้ปฏิบัติงานภายใน สตป. รวมทั้งภายในสำนักงาน ก.พ.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Short URL