ระบบขอรับบริการด้านไอซีทีโฉมใหม่ (ICT e-Service)

คุณลักษณ์ที่ใหม่ของระบบ ICT e-Service
  • สามารถรองรับการเชื่อมต่อ ได้ทุก platfrom
  • ใช้ user และ password ร่วมกันกับการ login ใช้งานเครื่อง
  • แจ้งสถานะการซ่อมแบบเรียลไทม์ผ่านช่องท่าง e-mail

เข้าใช้งานได้ที่ ระบบ ICT e-Service โฉมใหม่

Short URL