แนะนำเว็บไซต์อินทราเน็ตเวอร์ชั่น 2019

แนะนำเว็บไซต์อินทราเน็ตเวอร์ชั่น โฉมใหม่ ซึ่งจะเปิดให้บริการภายในปี 2019 โดยให้บริการออนไลน์รูปแบบใหม่ เช่น

  • การแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  • การขอเปิดใช้งานระบบลงทะเบียนกลาง
  • การขอเปิดใช้งานระบบ Online Survey
  • การขอข้อมูลสารสนเทศ
  • ส่วนดาวน์โหลดเอกสาร
  • ข่าวรายวัน
  • ข่าวหน่วยงานภายใน

โดยจัดเก็บประวัติการใช้บริการรายบุคคล ง่ายแก่การติดตาม และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive เพื่อความคล่องตัวกับการทำงานยุคใหม่

Short URL