เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. คือหนึ่งใน บริการด้านไอซีที ซึ่งได้รับการดูแลทางเทคนิคโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) และมีผู้บริหารเนื้อหาโดยกลุ่มช่วยอำนวยการ (ชอ.) มีการพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเวอร์ชั่นแรกเริ่มเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)

เนื้อหาบนเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย แต่เนื้อหาหลักที่ยังคงอยู่ในทุกเวอร์ชั่น ได้แก่

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.
  • โครงการสำคัญ
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
  • คลังหนังสือเวียน เป็นต้น
ปีที่เปิดใช้ เทคโนโลยี ภาพหน้าแรก
2015 PHP, Drupal 7
2013 PHP, Joomla 1.5
2007 JSP
2005 ASP
2004 ASP
2001 HTML
1998 HTML

ภาพประกอบจาก https://web.archive.org/