รวม 10 พฤติกรรมใกล้ตัวที่เป็นความผิดวินัย ได้แก่ ลักทรัพย์ ทะเลาะวิวาท อนาจาร ชู้สาว ร้องเรียนเท็จ เล่นการพนัน ปลอมเอกสาร ปลอมลายมือชื่อ เบิกเงินสวัสดิการเป็นเท็จ และติดยาเสพติด/ติดสุรา

คลิกที่ภาพเพื่อแสดงภาพใหญ่