รายการเนมสเปซ (Namespace)

เนมสเปซ (Namespace) คือการจัดโครงสร้างข้อมูลหรือหมวดหมู่หน้าภายในวิกิ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและแสดงผลอย่างมีระบบ เนมสเปซในเว็บไซต์ OCSC Wiki ณ ปัจจุบันประกอบด้วย

  1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
  2. ข้าราชการใหม่
  3. ฝึกอบรม
  4. พระบรมราโชวาท
  5. สำนักงาน_ก.พ
  6. องค์ความรู้กฎหมาย

Subnamespaces:

Pages in this namespace:

โครงสร้างข้อมูล