User Tools


คลังกลางความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานราชการ

ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้ออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. (ขออภัยในความไม่สะดวก อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล)

คลังกลางความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานราชการ (OCSC Wiki) จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด ในรูปแบบวิกิ (Wiki) เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในสำนักงาน ก.พ. ให้ขยายสู่วงกว้างมากขึ้น และเป็นข้อมูลอ้างอิง ที่เชื่อถือได้ ในการปฏิบัติงานราชการ โดยในระยะแรก ได้รวบรวมองค์ความรู้ใน 5 ด้าน ได้แก่

  1. พระบรมราโชวาท
  2. องค์ความรู้สำหรับข้าราชการใหม่
  3. องค์ความรู้สำหรับข้าราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  4. องค์ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับข้าราชการพลเรือน
  5. ฐานข้อมูลห้องสมุดสำนักงาน ก.พ.

ท่านสามารถใช้ search bar ในการค้นหาข้อมูล หรือใช้สารบัญหมวดหมู่ หรือ การจัดกลุ่มโดย tag

แนะนำหมวดหมู่

องค์ความรู้ตามหมวดหมู่
พระบรมราโชวาท พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 9
ข้าราชการใหม่ องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับข้าราชการใหม่
นักทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้สำหรับนักทรัพยากรบุคคล
ห้องสมุด ก.พ. ฐานข้อมูลห้องสมุดสำนักงาน ก.พ.
องค์ความรู้กฎหมาย องค์ความรู้ด้านกฎหมาย
คลังหนังสือเวียน คลังหนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ.
บริการด้านไอซีที งานบริการด้านไอซีที
WIki support ช่วยเหลือสำหรับนักเขียน Wiki มือใหม่

10 หน้าที่มีผู้เข้าชมสูงสุด

รายการแท็ก (tagCloud)

4.0 digital hr infographic uis ก.พ.ค กฎหมายลำดับรอง_กฎ_ก.พ._พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_กฎ_ก.พ.ค._พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_ประกาศ_ก.พ._พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_พระราชกฤษฎีกา_พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_ระเบียบ_ก.พ._พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_ระเบียบ_ก.พ.ค._พ.ร.บ._2551 กระแสคนกระแสโลก กลุ่มห้องสมุด การบริหารทรัพยากรบุคคล กำลังคนคุณภาพ ข้าราชการ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการใหม่ คู่มือ จดหมายเหตุสำนักงาน_ก.พ ช่วยเหลือ ดิจิทัล นักทรัพยากรบุคคล นักเรียนทุน นักเรียนทุนรัฐบาล นิติกร บริการด้านไอซีที บุคลากรภาครัฐ ประเทศไทย พ.ร.บ._2551 พัฒนาข้าราชการ พื้นฐาน_hrm ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รัฐบาลดิจิทัล รูปแบบการทำงาน ร้องทุกข์ วินัยข้าราชการ ศจ ศบส ศสล ศสส สตค สพข สพค สมว สำนักงาน_ก.พ หนังสือเวียน องค์ความรู้กฎหมาย อุทธรณ์

หน้าที่เพิ่มล่าสุด

200 ปี มหาจักรีบรมราชวงศ์ วิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน 2018/02/23 14:18 Buntarika Intum
วิวัฒนาการของระบบการเข้ารับราชการฝ่ายพลเรือน 2018/02/23 14:14 Buntarika Intum
ว 11/2554 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ 2018/02/23 14:07 ดารณี
ว 4/2554 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 2018/02/23 13:33 ดารณี
พุทธศักราช 2551 - การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือน ก่อน พ.ศ. 2551 2018/02/23 11:38 Buntarika Intum
จดหมายเหตุสำนักงาน ก.พ. 2018/02/23 11:35 Buntarika Intum
การสรรหาข้าราชการ (ก่อน พ.ศ. 2551) 2018/02/23 11:33 Buntarika Intum
ว 30/2554 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 2018/02/23 08:17 ดารณี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม 2018/02/22 20:09 touchpong phetkum
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล : ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 2018/02/22 18:32 จำเรียง

เปลี่ยนแปลงล่าสุด


OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR