สถิติการเข้าชม เดือนปัจจุบัน


Browsers
1  Chrome    2629
   Chrome Generic    1701
   Chrome Generic for Androi...    861
   Chrome Generic for iOS    55
   Chrome 56.0 for Android    6
   Chrome 50.0 for Android    1
   Chrome 60.0 for Android    1
   Chrome 58.0 for Android    1
   Chrome 51.0 for Android    1
   Chrome 53.0    1
   Chrome 49.0 for Android    1
2  Safari    558
   Mobile Safari Generic    454
   Safari Generic    100
   Mobile Safari UIWebView    5
   Mobile Safari 10.0    2
   Safari 10.0    1
   Safari 10.1    1
3  Firefox    48
   Firefox Generic    48
4  IE    26
   IE 11.0 for Desktop    26
5  Edge    20
   Edge Generic    20
6  Default Browser    10
7  Android WebView    8
   Android WebView 4.0    8
8  Mobile Safari UIWebView    5
   Mobile Safari UIWebView    5
Platforms
1  Win10    992
2  Android    880
3  Win7    543
4  iOS    516
5  Win8.1    174
6  MacOSX    114
7  Linux    50
8  Win8    21
9  unknown    10
10  Win32    4
Countries
 Num CountryAccesses
1  Thailand    2903
2  United States    357
3  France    1
4  Japan    1
5  Taiwan    1
6  Saudi Arabia    1
Total number of countries: 7
Total accesses: 3264
Page Accesses
 Num PageAccesses
1  องค์ความ...    251
2  องค์ความ...    150
3  องค์ความ...    80
4  องค์ความ...    61
5  องค์ความ...    54
6  องค์ความ...    42
7  สำนักงาน_...    40
8  องค์ความ...    37
9  start    37
10  องค์ความ...    36
11  องค์ความ...    35
12  องค์ความ...    35
13  องค์ความ...    34
14  องค์ความ...    31
15  องค์ความ...    29
16  องค์ความ...    29
17  องค์ความ...    28
18  องค์ความ...    28
19  องค์ความ...    28
20  องค์ความ...    26
21  องค์ความ...    25
22  การบริหา...    25
23  องค์ความ...    24
24  การบริหา...    24
25  องค์ความ...    23
26  องค์ความ...    22
27  องค์ความ...    21
28  องค์ความ...    21
29  องค์ความ...    21
30  องค์ความ...    21
31  องค์ความ...    20
32  องค์ความ...    20
33  องค์ความ...    19
34  องค์ความ...    19
35  all_pages    18
36  องค์ความ...    18
37  องค์ความ...    18
38  องค์ความ...    17
39  องค์ความ...    17
40  องค์ความ...    16
41  องค์ความ...    16
42  องค์ความ...    15
43  องค์ความ...    15
44  กฎหมายพื...    14
45  องค์ความ...    14
46  องค์ความ...    13
47  องค์ความ...    13
48  องค์ความ...    12
49  องค์ความ...    12
50  องค์ความ...    12
51  องค์ความ...    12
52  องค์ความ...    12
53  การบริหา...    11
54  องค์ความ...    11
55  องค์ความ...    11
56  องค์ความ...    11
57  องค์ความ...    10
58  องค์ความ...    10
59  องค์ความ...    10
60  องค์ความ...    10
61  องค์ความ...    10
62  องค์ความ...    10
63  องค์ความ...    10
64  สำนักงาน_...    10
65  องค์ความ...    10
66  infographic    10
67  องค์ความ...    10
68  องค์ความ...    10
69  องค์ความ...    9
70  องค์ความ...    9
71  องค์ความ...    9
72  องค์ความ...    9
73  องค์ความ...    9
74  องค์ความ...    9
75  องค์ความ...    9
76  องค์ความ...    9
77  องค์ความ...    9
78  องค์ความ...    9
79  องค์ความ...    9
80  องค์ความ...    9
81  องค์ความ...    9
82  องค์ความ...    8
83  องค์ความ...    8
84  องค์ความ...    8
85  องค์ความ...    8
86  องค์ความ...    8
87  องค์ความ...    8
88  องค์ความ...    8
89  องค์ความ...    8
90  องค์ความ...    8
91  สำนักงาน_...    8
92  องค์ความ...    8
93  องค์ความ...    7
94  องค์ความ...    7
95  พระบรมรา...    7
96  องค์ความ...    7
97  องค์ความ...    7
98  องค์ความ...    7
99  การบริหา...    7
100  องค์ความ...    7
101  องค์ความ...    7
102  องค์การแ...    7
103  องค์ความ...    7
104  องค์ความ...    7
105  องค์ความ...    7
106  องค์ความ...    7
107  องค์ความ...    7
108  องค์ความ...    7
109  สำนักงาน_...    6
110  องค์ความ...    6
111  องค์ความ...    6
112  องค์ความ...    6
113  องค์ความ...    6
114  องค์ความ...    6
115  องค์ความ...    6
116  องค์ความ...    6
117  องค์ความ...    6
118  องค์ความ...    6
119  องค์ความ...    6
120  องค์ความ...    6
121  องค์ความ...    6
122  องค์ความ...    6
123  องค์ความ...    6
124  องค์ความ...    6
125  สำนักงาน_...    6
126  องค์ความ...    6
127  องค์ความ...    6
128  องค์ความ...    6
129  องค์ความ...    6
130  องค์ความ...    5
131  องค์ความ...    5
132  องค์ความ...    5
133  องค์ความ...    5
134  องค์ความ...    5
135  องค์ความ...    5
136  ทักษะการ...    5
137  สำนักงาน_...    5
138  องค์ความ...    5
139  องค์ความ...    5
140  องค์ความ...    5
141  สำนักงาน_...    5
142  สำนักงาน_...    5
143  การบริหา...    5
144  องค์ความ...    5
145  องค์ความ...    5
146  สำนักงาน_...    5
147  องค์ความ...    5
148  องค์ความ...    5
149  องค์ความ...    5
150  องค์ความ...    5
151  องค์ความ...    5
152  องค์ความ...    5
153  องค์ความ...    5
154  องค์ความ...    5
155  องค์ความ...    5
156  องค์ความ...    5
157  องค์ความ...    5
158  ผู้นำ_พัฒ...    5
159  องค์ความ...    5
160  องค์ความ...    5
161  องค์ความ...    4
162  องค์ความ...    4
163  การบริหา...    4
164  องค์ความ...    4
165  องค์ความ...    4
166  องค์ความ...    4
167  องค์ความ...    4
168  องค์ความ...    4
169  องค์ความ...    4
170  องค์ความ...    4
171  องค์ความ...    4
172  สำนักงาน_...    4
173  องค์ความ...    4
174  องค์ความ...    4
175  องค์ความ...    4
176  องค์ความ...    4
177  tag:บุคคลาก...    4
178  องค์ความ...    4
179  องค์ความ...    4
180  องค์ความ...    4
181  สำนักงาน_...    4
182  องค์ความ...    4
183  องค์ความ...    4
184  จริยธรรม:...    4
185  องค์ความ...    4
186  องค์ความ...    4
187  องค์ความ...    4
188  องค์ความ...    4
189  สำนักงาน_...    4
190  สำนักงาน_...    4
191  องค์ความ...    4
192  องค์ความ...    4
193  การบริหา...    3
194  องค์ความ...    3
195  องค์ความ...    3
196  องค์ความ...    3
197  องค์ความ...    3
198  การบริหา...    3
199  องค์ความ...    3
200  องค์ความ...    3
201  องค์ความ...    3
202  การบริหา...    3
203  องค์ความ...    3
204  องค์ความ...    3
205  องค์ความ...    3
206  องค์ความ...    3
207  การพัฒนา...    3
208  การสรรหา...    3
209  องค์ความ...    3
210  การพัฒนา...    3
211  องค์ความ...    3
212  องค์ความ...    3
213  องค์ความ...    3
214  องค์ความ...    3
215  องค์ความ...    3
216  องค์ความ...    3
217  องค์ความ...    3
218  องค์ความ...    3
219  องค์ความ...    3
220  องค์ความ...    3
221  องค์ความ...    3
222  องค์ความ...    3
223  องค์ความ...    3
224  องค์ความ...    3
225  องค์ความ...    3
226  การบริหา...    3
227  องค์ความ...    3
228  องค์ความ...    3
229  องค์ความ...    3
230  องค์ความ...    3
231  องค์ความ...    3
232  การบริหา...    3
233  องค์ความ...    3
234  องค์ความ...    3
235  สร้าง_qr_code_...    3
236  องค์ความ...    3
237  องค์ความ...    3
238  การบริหา...    3
239  องค์ความ...    3
240  องค์ความ...    3
241  องค์ความ...    3
242  องค์ความ...    3
243  องค์ความ...    3
244  องค์ความ...    3
245  องค์ความ...    3
246  องค์ความ...    3
247  องค์ความ...    3
248  องค์ความ...    3
249  องค์ความ...    3
250  องค์ความ...    3
251  องค์ความ...    3
252  องค์ความ...    3
253  องค์ความ...    3
254  องค์ความ...    3
255  องค์ความ...    3
256  องค์ความ...    3
257  องค์ความ...    3
258  องค์ความ...    3
259  องค์ความ...    3
260  สำนักงาน_...    3
261  องค์ความ...    3
262  จริยธรรม:...    3
263  องค์ความ...    3
264  องค์ความ...    3
265  องค์ความ...    3
266  องค์ความ...    3
267  การบริหา...    3
268  องค์ความ...    3
269  องค์ความ...    3
270  องค์ความ...    3
271  gamification_เทรน...    2
272  องค์ความ...    2
273  องค์ความ...    2
274  องค์ความ...    2
275  องค์ความ...    2
276  องค์ความ...    2
277  องค์ความ...    2
278  องค์ความ...    2
279  องค์ความ...    2
280  องค์ความ...    2
281  องค์ความ...    2
282  องค์ความ...    2
283  องค์ความ...    2
284  องค์ความ...    2
285  การบริหา...    2
286  องค์ความ...    2
287  องค์ความ...    2
288  การบริหา...    2
289  sidebar    2
290  องค์ความ...    2
291  องค์ความ...    2
292  องค์ความ...    2
293  องค์ความ...    2
294  องค์ความ...    2
295  องค์ความ...    2
296  องค์ความ...    2
297  องค์ความ...    2
298  องค์ความ...    2
299  สำนักงาน_...    2
300  องค์ความ...    2
301  assessment_center_กั...    2
302  องค์ความ...    2
303  องค์ความ...    2
304  องค์ความ...    2
305  องค์ความ...    2
306  องค์ความ...    2
307  องค์ความ...    2
308  องค์ความ...    2
309  องค์ความ...    2
310  องค์ความ...    2
311  องค์ความ...    2
312  องค์ความ...    2
313  องค์ความ...    2
314  องค์ความ...    2
315  องค์ความ...    2
316  องค์ความ...    2
317  องค์ความ...    2
318  องค์ความ...    2
319  การบริหา...    2
320  องค์ความ...    2
321  องค์ความ...    2
322  องค์ความ...    2
323  องค์ความ...    2
324  สำนักงาน_...    2
325  องค์ความ...    2
326  องค์ความ...    2
327  องค์ความ...    2
328  องค์ความ...    2
329  องค์ความ...    2
330  องค์ความ...    2
331  องค์ความ...    2
332  องค์ความ...    2
333  องค์ความ...    2
334  พฤติกรรม...    2
335  องค์ความ...    2
336  องค์ความ...    2
337  องค์ความ...    2
338  องค์ความ...    2
339  องค์ความ...    2
340  องค์ความ...    2
341  องค์ความ...    2
342  องค์ความ...    2
343  องค์ความ...    2
344  องค์ความ...    2
345  องค์ความ...    2
346  องค์ความ...    2
347  องค์ความ...    2
348  องค์ความ...    2
349  องค์ความ...    2
350  องค์ความ...    2
351  องค์ความ...    2
352  องค์ความ...    2
353  องค์ความ...    2
354  องค์ความ...    2
355  องค์ความ...    2
356  องค์ความ...    2
357  องค์ความ...    2
358  องค์ความ...    2
359  องค์ความ...    2
360  องค์ความ...    2
361  การบริหา...    2
362  องค์ความ...    2
363  การบริหา...    2
364  การบริหา...    2
365  องค์ความ...    2
366  องค์ความ...    2
367  การบริหา...    2
368  การบริหา...    2
369  การบริหา...    2
370  องค์ความ...    2
371  องค์ความ...    2
372  องค์ความ...    2
373  องค์ความ...    2
374  การบริหา...    2
375  องค์ความ...    2
376  องค์ความ...    2
377  สำนักงาน_...    2
378  องค์ความ...    2
379  การบริหา...    2
380  องค์ความ...    2
381  องค์ความ...    2
382  องค์ความ...    2
383  สำนักงาน_...    2
384  องค์ความ...    2
385  องค์ความ...    2
386  สำนักงาน_...    2
387  องค์ความ...    2
388  การบริหา...    2
389  องค์ความ...    2
390  องค์ความ...    2
391  องค์ความ...    2
392  องค์ความ...    2
393  องค์ความ...    2
394  องค์ความ...    2
395  องค์ความ...    2
396  องค์ความ...    2
397  องค์ความ...    2
398  จริยธรรม:...    2
399  องค์ความ...    2
400  องค์ความ...    2
401  องค์ความ...    2
402  องค์ความ...    2
403  องค์ความ...    2
404  องค์ความ...    2
405  องค์ความ...    2
406  องค์ความ...    2
407  องค์ความ...    1
408  การบริหา...    1
409  องค์ความ...    1
410  องค์ความ...    1
411  องค์ความ...    1
412  องค์ความ...    1
413  การบริหา...    1
414  องค์ความ...    1
415  องค์ความ...    1
416  องค์ความ...    1
417  องค์ความ...    1
418  การบริหา...    1
419  หลักสูตร...    1
420  สิทธิในก...    1
421  องค์ความ...    1
422  support:การตั...    1
423  องค์ความ...    1
424  องค์ความ...    1
425  องค์ความ...    1
426  องค์ความ...    1
427  องค์ความ...    1
428  องค์ความ...    1
429  องค์ความ...    1
430  องค์ความ...    1
431  องค์ความ...    1
432  การบริหา...    1
433  องค์ความ...    1
434  การบริหา...    1
435  องค์ความ...    1
436  องค์ความ...    1
437  องค์ความ...    1
438  องค์ความ...    1
439  องค์ความ...    1
440  องค์ความ...    1
441  องค์ความ...    1
442  องค์ความ...    1
443  องค์ความ...    1
444  องค์ความ...    1
445  องค์ความ...    1
446  องค์ความ...    1
447  องค์ความ...    1
448  องค์ความ...    1
449  จริยธรรม:...    1
450  การบริหา...    1
451  องค์ความ...    1
452  องค์ความ...    1
453  องค์ความ...    1
454  องค์ความ...    1
455  องค์ความ...    1
456  องค์ความ...    1
457  องค์ความ...    1
458  องค์ความ...    1
459  สำนักงาน_...    1
460  องค์ความ...    1
461  มารู้จัก...    1
462  องค์ความ...    1
463  จริยธรรม:...    1
464  องค์ความ...    1
465  องค์ความ...    1
466  องค์ความ...    1
467  องค์ความ...    1
468  องค์ความ...    1
469  องค์ความ...    1
470  องค์ความ...    1
471  stats_8_2018    1
472  การบริหา...    1
473  องค์ความ...    1
474  การบริหา...    1
475  การบริหา...    1
476  องค์ความ...    1
477  การดูแลจ...    1
478  องค์ความ...    1
479  5_กระบวนก...    1
480  องค์ความ...    1
481  องค์ความ...    1
482  stats_1_2018    1
483  องค์ความ...    1
484  องค์ความ...    1
485  การบริหา...    1
486  จริยธรรม:...    1
487  การบริหา...    1
488  องค์ความ...    1
489  องค์ความ...    1
490  องค์ความ...    1
491  องค์ความ...    1
492  องค์ความ...    1
493  องค์ความ...    1
494  องค์ความ...    1
495  องค์ความ...    1
496  องค์ความ...    1
497  องค์ความ...    1
498  การบริหา...    1
499  การบริหา...    1
500  องค์ความ...    1
501  องค์ความ...    1
502  องค์ความ...    1
503  90years:d1:2476:การ...    1
504  องค์ความ...    1
505  องค์ความ...    1
506  องค์ความ...    1
507  องค์ความ...    1
508  องค์ความ...    1
509  องค์ความ...    1
510  องค์ความ...    1
511  องค์ความ...    1
512  องค์ความ...    1
513  องค์ความ...    1
514  องค์ความ...    1
515  องค์ความ...    1
516  องค์ความ...    1
517  องค์ความ...    1
518  องค์ความ...    1
519  องค์ความ...    1
520  องค์ความ...    1
521  องค์ความ...    1
522  การบริหา...    1
523  องค์ความ...    1
524  องค์ความ...    1
525  องค์ความ...    1
526  องค์ความ...    1
527  องค์ความ...    1
528  องค์ความ...    1
529  องค์ความ...    1
530  องค์ความ...    1
531  องค์ความ...    1
532  องค์ความ...    1
533  องค์ความ...    1
534  องค์ความ...    1
535  องค์ความ...    1
536  องค์ความ...    1
537  องค์ความ...    1
538  จริยธรรม:...    1
539  องค์ความ...    1
540  องค์ความ...    1
541  องค์ความ...    1
542  องค์ความ...    1
543  องค์ความ...    1
544  จริยธรรม:...    1
545  องค์ความ...    1
546  องค์ความ...    1
547  องค์ความ...    1
548  องค์ความ...    1
549  องค์ความ...    1
550  การบริหา...    1
551  องค์ความ...    1
552  การบริหา...    1
553  องค์ความ...    1
554  องค์ความ...    1
555  องค์ความ...    1
556  องค์ความ...    1
557  องค์ความ...    1
558  องค์ความ...    1
559  องค์ความ...    1
560  องค์ความ...    1
561  องค์ความ...    1
562  องค์ความ...    1
563  องค์ความ...    1
564  การบริหา...    1
565  จรรยาข้า...    1
566  องค์ความ...    1
567  องค์ความ...    1
568  องค์ความ...    1
569  องค์ความ...    1
570  องค์ความ...    1
571  องค์ความ...    1
572  สำนักงาน_...    1
573  องค์ความ...    1
574  จรรยาบรร...    1
575  ดูยุ่งเข...    1
576  การบริหา...    1
577  องค์ความ...    1
578  องค์ความ...    1
579  องค์ความ...    1
580  องค์ความ...    1
581  องค์ความ...    1
582  องค์ความ...    1
583  90years:d1:2471:ระบ...    1
584  งานราชกา...    1
585  องค์ความ...    1
586  องค์ความ...    1
587  องค์ความ...    1
588  การบริหา...    1
589  องค์ความ...    1
590  องค์ความ...    1
591  องค์ความ...    1
592  องค์ความ...    1
593  องค์ความ...    1
594  องค์ความ...    1
595  องค์ความ...    1
596  องค์ความ...    1
597  องค์ความ...    1
598  องค์ความ...    1
599  องค์ความ...    1
600  องค์ความ...    1
601  องค์ความ...    1
602  องค์ความ...    1
603  องค์ความ...    1
604  องค์ความ...    1
605  องค์ความ...    1
606  องค์ความ...    1
607  องค์ความ...    1
608  องค์ความ...    1
609  องค์ความ...    1
610  องค์ความ...    1
611  พระราชบั...    1
612  การบริหา...    1
613  องค์ความ...    1
614  องค์ความ...    1
615  องค์ความ...    1
616  องค์ความ...    1
617  องค์ความ...    1
618  องค์ความ...    1
619  องค์ความ...    1
620  องค์ความ...    1
621  องค์ความ...    1
622  องค์ความ...    1
623  องค์ความ...    1
624  องค์ความ...    1
625  องค์ความ...    1
626  90years:d1:2476:บทบ...    1
627  องค์ความ...    1
628  องค์ความ...    1
629  องค์ความ...    1
630  องค์ความ...    1
631  องค์ความ...    1
632  องค์ความ...    1
633  องค์ความ...    1
634  ว5_ทดแทนฉ...    1
635  การสรรหา...    1
636  องค์ความ...    1
637  องค์ความ...    1
638  องค์ความ...    1
639  การบริหา...    1
640  การบริหา...    1
Number of pages accessed: 640
Total accesses: 3290