สถิติการเข้าชมในเดือน 2562/10 (ตุลาคม 2562)

Monthly Statistics for 2019-10
Total hits103155
Total files58689
Total pages44466
Total visitors13248
Total bytes421.8 MB
avgmax
Hits per hour4676.6258663
Hits per day7014.93759518
Files per day3668.06255710
Pages per day2779.1253916
Bytes per day2.6 GB8.2 GB
Hits by Status Code
Status 200 - OK103155
Status 404 - Not Found9071
Status 412 - Precondition Failed6
Status 400 - Bad Request7
Daily Access Statistics for 2019-10
DayHitsMediaPagesVisitorsTraffic
0188547.89%52118.88%31737.14%185310.67%3.2 GB7.78%
0295188.48%57109.73%32077.21%16279.37%3.9 GB9.51%
0376516.82%42897.31%26655.99%13237.62%3.7 GB8.86%
0481697.28%46617.94%28866.49%12647.28%4 GB9.81%
0570046.24%36556.23%27376.16%9335.37%2 GB4.89%
0644303.95%20623.51%20534.62%7504.32%907.8 MB2.15%
0773176.52%40806.95%26555.97%11086.38%2.1 GB5.15%
0892468.24%50738.64%28836.48%11776.78%8.2 GB19.87%
0972116.42%40676.93%26415.94%12567.23%2.4 GB5.72%
1067215.99%35376.03%24035.40%10015.76%3.2 GB7.73%
1165405.83%34425.86%27316.14%9535.49%2 GB4.84%
1253264.75%21963.74%28206.34%9255.33%443.3 MB1.05%
1367145.98%27874.75%33877.62%8775.05%874.1 MB2.07%
1454834.89%20503.49%31327.04%7834.51%904 MB2.14%
1589057.93%44047.50%39168.81%11266.48%2.8 GB6.85%
1631502.81%14652.50%11772.65%4132.38%661.4 MB1.57%
Top Pages in 2019-10
#NameHits
1start31497.08%
2องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_25614213.20%
3องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_256011392.56%
4องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_498291.86%
5องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/การใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์7551.70%
6wiki/dokuwiki7331.65%
7องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2550/มาตรา_1086931.56%
8องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_2386901.55%
9องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_25506781.52%
10องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_2556761.52%
11องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2555/ว_20_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ._รับรอง6181.39%
12องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2550/มาตรา_2416181.39%
13องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_35791.30%
14องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557/มาตรา_94621.04%
15องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_14461.00%
16องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน4100.92%
17องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_1613930.88%
18การบริหารทรัพยากรบุคคล/start3840.86%
19องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_8_พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_ฉบับที่_3_พศ_25623780.85%
20wiki/syntax3550.80%
21องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_503520.79%
22องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_983510.79%
23องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_11_การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ3320.75%
24องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2557/ว_8_ระเบียบ_ก.พ._ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยฯ3230.73%
25องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_1722990.67%
26องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_4_การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ2990.67%
27องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_2_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม2910.65%
28องค์ความรู้กฎหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._25512800.63%
29องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_912790.63%
30องค์ความรู้กฎหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551/มาตรา_572740.62%
Summary by Month
MonthDaily AverageMonthly Totals
HitsFilesPagesVisitorsHitsFilesPagesVisitorsBytes
2018-046951922813614593402458947461.6 GB
2018-0512253875369237962119951662128494.9 GB
2018-06155842583815346736127382513745875.7 GB
2018-071485463736120460431436122819373513.2 GB
2018-081350454622111418611408719286343011.1 GB
2018-09404225546501671212507661219513499954.5 GB
2018-1025241292637186782584003819737576535.4 GB
2018-1127341065700177820193196020994531030 GB
2018-122314885656178717482744720342550622.4 GB
2019-01301714458252429352144791255637494102.3 GB
2019-025997368315365871679141031244302116427119.3 GB
2019-0344192377148055213698873688458891711069.9 GB
2019-0444852199152256813454465971456651704253.7 GB
2019-0555662611190369317255480947590072149558.8 GB
2019-06592133402012769177635100206603732307363.9 GB
2019-07773038592938902239635119619910682797276.4 GB
2019-0886024991292511432666611547069068335432175.7 GB
2019-0985744775302711352572261432579080634064131.6 GB
2019-10701536682779108611223958689444661736941.2 GB