สถิติการเข้าชมในเดือน 2562/10 (ตุลาคม 2562)

Monthly Statistics for 2019-10
Total hits214818
Total files127919
Total pages86899
Total visitors26318
Total bytes880.1 MB
avgmax
Hits per hour9737.2518933
Hits per day7538.516129032311717
Files per day4126.41935483878165
Pages per day2803.19354838713916
Bytes per day2.9 GB8.7 GB
Hits by Status Code
Status 200 - OK214818
Status 404 - Not Found18851
Status 412 - Precondition Failed10
Status 400 - Bad Request15
Daily Access Statistics for 2019-10
DayHitsMediaPagesVisitorsTraffic
0188543.79%52114.07%31733.65%18535.38%3.2 GB3.58%
0295184.07%57104.46%32073.69%16274.72%3.9 GB4.38%
0376513.27%42893.35%26653.07%13233.84%3.7 GB4.08%
0481693.50%46613.64%28863.32%12643.67%4 GB4.52%
0570043.00%36552.86%27373.15%9332.71%2 GB2.25%
0644301.90%20621.61%20532.36%7502.18%907.8 MB0.99%
0773173.13%40803.19%26553.06%11083.22%2.1 GB2.37%
0892463.96%50733.97%28833.32%11773.42%8.2 GB9.14%
0972113.09%40673.18%26413.04%12563.65%2.4 GB2.63%
1067212.88%35372.77%24032.77%10012.91%3.2 GB3.56%
1165402.80%34422.69%27313.14%9532.77%2 GB2.23%
1253262.28%21961.72%28203.25%9252.69%443.3 MB0.48%
1367142.87%27872.18%33873.90%8772.55%874.1 MB0.95%
1454832.35%20501.60%31323.60%7832.27%904 MB0.99%
1589053.81%44043.44%39164.51%11263.27%2.8 GB3.15%
1678443.36%43823.43%27333.15%10773.13%2.2 GB2.45%
17117175.01%70395.50%35514.09%21426.22%3.4 GB3.76%
1893604.01%55784.36%29453.39%14364.17%5.5 GB6.13%
1948992.10%22601.77%22922.64%8052.34%881 MB0.96%
2055022.35%25171.97%22092.54%7962.31%1.2 GB1.30%
21108384.64%61164.78%35314.06%14314.15%8.7 GB9.67%
2296094.11%54604.27%35384.07%12853.73%5.3 GB5.96%
2362862.69%33402.61%26503.05%9452.74%890.3 MB0.97%
2475923.25%39763.11%31763.65%11073.21%2.8 GB3.15%
2571853.07%37582.94%25152.89%10042.91%2.8 GB3.11%
2651922.22%25221.97%19332.22%7522.18%1.2 GB1.32%
2746351.98%21601.69%18692.15%7402.15%779.1 MB0.85%
2877003.29%45013.52%27393.15%9592.78%2.3 GB2.60%
2976153.26%45833.58%26333.03%10192.96%3 GB3.39%
30114634.91%81656.38%28373.26%10923.17%4.9 GB5.49%
3171683.07%43383.39%24592.83%9042.62%3.2 GB3.61%
Top Pages in 2019-10
#NameHits
1start59596.86%
2องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_256024212.79%
3องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_255018992.19%
4องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_25618372.11%
5องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_17214951.72%
6องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/การใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์14461.66%
7wiki/dokuwiki13881.60%
8องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_310201.17%
9องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_8_พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_ฉบับที่_3_พศ_25629841.13%
10องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_499591.10%
11องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_2559431.09%
12องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_119001.04%
13การบริหารทรัพยากรบุคคล/start8691.00%
14องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน8190.94%
15องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_157740.89%
16องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_11_การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ7360.85%
17องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_507300.84%
18องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_2387100.82%
19องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_987070.81%
20องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2550/มาตรา_1087010.81%
21องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_1616910.80%
22องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2555/ว_20_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ._รับรอง6880.79%
23wiki/syntax6790.78%
24องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2550/มาตรา_2416210.71%
25องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_2_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม6210.71%
26องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_95910.68%
27องค์ความรู้กฎหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._25515770.66%
28องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_15700.66%
29องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_2125620.65%
30องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_915580.64%
Summary by Month
MonthDaily AverageMonthly Totals
HitsFilesPagesVisitorsHitsFilesPagesVisitorsBytes
2018-046951922813614593402458947461.6 GB
2018-0512253875369237962119951662128494.9 GB
2018-06155842583815346736127382513745875.7 GB
2018-071485463736120460431436122819373513.2 GB
2018-081350454622111418611408719286343011.1 GB
2018-09404225546501671212507661219513499954.5 GB
2018-1025241292637186782584003819737576535.4 GB
2018-1127341065700177820193196020994531030 GB
2018-122314885656178717482744720342550622.4 GB
2019-01301714458252429352144791255637494102.3 GB
2019-025997368315365871679141031244302116427119.3 GB
2019-0344192377148055213698873688458891711069.9 GB
2019-0444852199152256813454465971456651704253.7 GB
2019-0555662611190369317255480947590072149558.8 GB
2019-06592133402012769177635100206603732307363.9 GB
2019-07773038592938902239635119619910682797276.4 GB
2019-0886024991292511432666611547069068335432175.7 GB
2019-0985744775302711352572261432579080634064131.6 GB
2019-107539412628031111233694127919868993445089.6 GB
2019-11698738912535105913275873932481572012789.8 GB