สถิติการเข้าชมในเดือน 2561/11 (พฤศจิกายน 2561)

Monthly Statistics for 2018-11
Total hits0
Total files0
Total pages0
Total visitors0
Total bytes0 B
avgmax
Hits per hour00
Hits per day00
Files per day00
Pages per day00
Bytes per day0 B0 B
Hits by Status Code
Daily Access Statistics for 2018-11
DayHitsMediaPagesVisitorsTraffic
Top Pages in 2018-11
#NameHits
Summary by Month
MonthDaily AverageMonthly Totals
HitsFilesPagesVisitorsHitsFilesPagesVisitorsBytes
2018-046951922813614593402458947461.6 GB
2018-0512253875369237962119951662128494.9 GB
2018-06155842583815346736127382513745875.7 GB
2018-071485463736120460431436122819373513.2 GB
2018-081350454622111418611408719286343011.1 GB
2018-09404225546501671212507661219513499954.5 GB
2018-1041393034594192165551213523747697.8 GB
2018-11000000000 B