สถิติการเข้าชมในเดือน 2560/12 (ธันวาคม 2560)

Page Accesses
 Num PageAccesses
1  start    523
2  องค์ความ...    395
3  องค์ความ...    218
4  กฎหมายพื...    128
5  องค์ความ...    111
6  การบริหา...    85
7  การบริหา...    72
8  support    64
9  การบริหา...    63
10  การบริหา...    50
11  การบริหา...    44
12  องค์ความ...    42
13  การบริหา...    41
14  องค์ความ...    37
15  การบริหา...    36
16  all_pages    36
17  องค์ความ...    36
18  namespaces    33
19  การบริหา...    32
20  สำนักงาน_...    32
21  งานราชกา...    23
22  องค์ความ...    21
23  องค์ความ...    21
24  การบริหา...    21
25  การบริหา...    20
26  การบริหา...    19
27  การบริหา...    17
28  การบริหา...    16
29  support:อบรม_km    16
30  องค์ความ...    14
31  การบริหา...    14
32  องค์ความ...    14
33  การบริหา...    12
34  ฝึกอบรม:sta...    11
35  การบริหา...    11
36  พระบรมรา...    11
37  องค์ความ...    11
38  องค์ความ...    10
39  support:diagram    10
40  องค์ความ...    10
41  support:หมวดห...    10
42  support:การตั...    10
43  สำนักงาน_...    10
44  องค์ความ...    9
45  องค์ความ...    9
46  องค์ความ...    9
47  การบริหา...    9
48  องค์ความ...    9
49  องค์ความ...    9
50  องค์ความ...    8
Number of pages accessed: 369
Total accesses: 3342

Browsers
1  Chrome    2596
   Chrome Generic    2141
   Chrome 58.0    231
   Chrome Generic for Androi...    113
   Chrome 51.0 for Android    24
   Chrome 59.0 for Android    14
   Chrome 58.0 for Android    12
   Chrome 50.0    12
   Chrome 61.0    8
   Chrome 56.0 for iOS    8
   Chrome 60.0    8
   Chrome 48.0 for Android    6
   Chrome Generic for iOS    5
   Chrome 43.0 for Android    4
   Chrome 61.0 for Android    3
   Chrome 54.0    2
   Chrome 56.0    2
   Chrome 60.0 for Android    2
   Chrome 49.0 for Android    1
2  Default Browser    423
3  Firefox    218
   Firefox Generic    166
   Firefox 49.0    39
   Firefox Generic for Andro...    6
   Firefox 52.0    6
   Firefox 48.0    1
4  Safari    197
   Mobile Safari Generic    86
   Mobile Safari 10.0    51
   Safari 10.1    45
   Mobile Safari UIWebView    26
   Mobile Safari 8.0    8
   Mobile Safari 9.0    3
   Safari 9.1    2
   Safari Generic    2
5  IE    83
   IE 11.0 for Desktop    59
   IE 11.0 for Tablet    14
   IE 9.0    5
   IE 10.0 for Desktop    5
6  Android WebView    29
   Android WebView 4.0    25
   Android WebView 1.5    4
7  Mobile Safari UIWebView    26
   Mobile Safari UIWebView    26
8  Edge    20
   Edge 13.0    10
   Edge 15.0    5
   Edge 14.0    5
Platforms
1  Win8.1    1059
2  Win10    695
3  Win7    565
4  unknown    423
5  Linux    277
Countries
 Num CountryAccesses
1  Thailand    1539
2  United States    423
3  Poland    1
4  Ireland    1
5  United Kingdom    1
Total number of countries: 6
Total accesses: 1965