สถิติการเข้าชมในเดือน 2561/01 (มกราคม 2561)

Page Accesses
 Num PageAccesses
1  start    827
2  องค์ความ...    331
3  องค์ความ...    278
4  การบริหา...    212
5  องค์ความ...    169
6  การบริหา...    167
7  กฎหมายพื...    142
8  all_pages    108
9  การบริหา...    102
10  การบริหา...    101
11  การบริหา...    89
12  องค์ความ...    83
13  การบริหา...    71
14  การบริหา...    68
15  การบริหา...    66
16  support    64
17  องค์ความ...    63
18  องค์ความ...    61
19  การบริหา...    59
20  การบริหา...    58
21  การบริหา...    55
22  การบริหา...    46
23  การบริหา...    37
24  การบริหา...    35
25  องค์ความ...    33
26  การบริหา...    33
27  การบริหา...    33
28  การบริหา...    32
29  การบริหา...    32
30  การบริหา...    32
31  การบริหา...    31
32  สำนักงาน_...    30
33  การบริหา...    28
34  namespaces    28
35  การบริหา...    27
36  องค์ความ...    26
37  การบริหา...    26
38  การบริหา...    25
39  การบริหา...    25
40  องค์ความ...    24
41  การบริหา...    23
42  การบริหา...    20
43  องค์ความ...    20
44  การบริหา...    19
45  การบริหา...    18
46  การบริหา...    17
47  องค์ความ...    15
48  องค์ความ...    15
49  การบริหา...    15
50  การบริหา...    15
Number of pages accessed: 426
Total accesses: 5088

Browsers
1  Chrome    4064
   Chrome Generic    3785
   Chrome Generic for Androi...    207
   Chrome Generic for iOS    16
   Chrome 55.0 for Android    9
   Chrome 51.0 for Android    8
   Chrome 61.0 for Android    8
   Chrome 58.0    6
   Chrome 58.0 for Android    4
   Chrome 43.0 for Android    3
   Chrome 59.0    3
   Chrome 56.0 for Android    3
   Chrome 60.0 for Android    3
   Chrome 50.0 for Android    2
   Chrome 53.0    2
   Chrome 59.0 for Android    1
   Chrome 47.0 for Android    1
   Chrome 55.0    1
   Chrome 56.0    1
   Chrome 57.0 for Android    1
2  Default Browser    679
3  Mobile Safari UIWebView    226
   Mobile Safari UIWebView    226
4  Safari    197
   Mobile Safari UIWebView    226
   Mobile Safari Generic    159
   Mobile Safari 10.0    28
   Safari Generic    6
   Mobile Safari 9.0    2
   Safari 10.1    1
   Safari 10.0    1
5  IE    166
   IE 11.0 for Desktop    143
   IE 10.0 for Desktop    10
   IE 11.0 for Tablet    8
   IE 9.0    4
   IE 10.0 for Tablet    1
6  Edge    100
   Edge 13.0    72
   Edge 17.0    12
   Edge 14.0    7
   Edge 15.0    5
   Edge 16.0    3
   Edge 12.0    1
7  Firefox    67
   Firefox Generic    50
   Firefox 52.0    12
   Firefox 47.0    3
   Firefox 40.0    2
8  Android WebView    41
   Android WebView 4.0    40
   Android WebView 1.0    1
9  Android    3
   Chrome Generic for Androi...    207
   Android WebView 4.0    40
   Chrome 55.0 for Android    9
   Chrome 51.0 for Android    8
   Chrome 61.0 for Android    8
   Chrome 58.0 for Android    4
   Chrome 60.0 for Android    3
   Android Browser 4.0    3
   Chrome 56.0 for Android    3
   Chrome 43.0 for Android    3
   Chrome 50.0 for Android    2
   Android WebView 1.0    1
   Chrome 59.0 for Android    1
   Chrome 47.0 for Android    1
   Chrome 57.0 for Android    1
Platforms
1  Win8.1    2008
2  Win7    988
3  Win10    768
4  unknown    679
5  iOS    431
Countries
 Num CountryAccesses
1  Thailand    1954
2  United States    683
3  Asia/Pacific Region    29
4  Japan    5
5  United Kingdom    3
6  Singapore    2
7  Russian Federation    2
Total number of countries: 8
Total accesses: 2678