สถิติการเข้าชมในเดือน 2561/02 (กุมภาพันธ์ 2561)

Page Accesses
 Num PageAccesses
1  start    664
2  องค์ความ...    174
3  องค์ความ...    158
4  namespaces    137
5  องค์ความ...    135
6  กฎหมายพื...    121
7  การบริหา...    116
8  การบริหา...    110
9  การบริหา...    100
10  สำนักงาน_...    88
11  all_pages    82
12  การบริหา...    76
13  การบริหา...    60
14  องค์ความ...    56
15  การบริหา...    56
16  องค์ความ...    55
17  การบริหา...    53
18  การบริหา...    53
19  support    52
20  จริยธรรม:...    48
21  จริยธรรม:...    47
22  การบริหา...    45
23  สำนักงาน_...    44
24  การบริหา...    44
25  การบริหา...    41
26  การบริหา...    41
27  สำนักงาน_...    40
28  การบริหา...    39
29  การบริหา...    39
30  stats_1_2018    37
31  องค์ความ...    36
32  การบริหา...    35
33  การบริหา...    34
34  สำนักงาน_...    32
35  การบริหา...    30
36  การบริหา...    29
37  สำนักงาน_...    29
38  stats    27
39  พระบรมรา...    26
40  การบริหา...    25
41  การบริหา...    25
42  สำนักงาน_...    25
43  สำนักงาน_...    21
44  จริยธรรม:...    20
45  การบริหา...    20
46  องค์ความ...    19
47  การบริหา...    18
48  การบริหา...    17
49  องค์ความ...    17
50  การบริหา...    15
Number of pages accessed: 381
Total accesses: 4220

Browsers
1  Chrome    3407
   Chrome Generic    3069
   Chrome Generic for Androi...    218
   Chrome 58.0    92
   Chrome 51.0    7
   Chrome 51.0 for Android    4
   Chrome 56.0    4
   Chrome Generic for iOS    4
   Chrome 58.0 for Android    2
   Chrome 52.0 for Android    2
   Chrome 61.0    1
   Chrome 55.0 for Android    1
   Chrome 43.0 for Android    1
   Chrome 61.0 for Android    1
   Chrome 50.0 for Android    1
2  Default Browser    329
3  IE    233
   IE 11.0 for Desktop    204
   IE 10.0 for Desktop    26
   IE 9.0    3
4  Mobile Safari UIWebView    119
   Mobile Safari UIWebView    119
5  Safari    114
   Mobile Safari UIWebView    119
   Mobile Safari Generic    100
   Mobile Safari 10.0    10
   Mobile Safari 9.0    3
   Safari Generic    1
6  Firefox    92
   Firefox Generic    79
   Firefox Generic for Andro...    10
   Firefox 36.0    1
   Firefox 31.0    1
   Firefox 52.0    1
7  Edge    75
   Edge 16.0    63
   Edge 15.0    10
   Edge 13.0    2
8  Android WebView    18
   Android WebView 4.0    18
Platforms
1  Win8.1    1432
2  Win10    1087
3  Win7    677
4  unknown    329
5  Android    258
Countries
 Num CountryAccesses
1  Thailand    1672
2  United States    333
3  Russian Federation    3
4  Singapore    2
5  Asia/Pacific Region    2
6  Australia    2
7  India    1
Total number of countries: 8
Total accesses: 2015