สถิติการเข้าชมในเดือน 2561/04 (เมษายน 2561)

Page Accesses
 Num PageAccesses
1  start    372
2  องค์ความ...    168
3  องค์ความ...    90
4  องค์ความ...    84
5  การบริหา...    72
6  กฎหมายพื...    67
7  การบริหา...    45
8  การบริหา...    44
9  การบริหา...    38
10  องค์ความ...    37
11  การบริหา...    36
12  การบริหา...    36
13  องค์ความ...    35
14  การบริหา...    33
15  การบริหา...    32
16  จริยธรรม:...    31
17  การบริหา...    30
18  stats_3_2018    29
19  การบริหา...    29
20  การบริหา...    27
21  องค์ความ...    27
22  stats_4_2018    26
23  การบริหา...    26
24  all_pages    25
25  การบริหา...    25
26  การบริหา...    25
27  support    24
28  การพัฒนา...    24
29  การบริหา...    24
30  สำนักงาน_...    23
31  การบริหา...    22
32  องค์ความ...    22
33  สำนักงาน_...    21
34  การบริหา...    21
35  องค์ความ...    20
36  การบริหา...    19
37  การบริหา...    19
38  การบริหา...    18
39  องค์ความ...    18
40  การพัฒนา...    17
41  namespaces    17
42  การบริหา...    17
43  การบริหา...    16
44  สำนักงาน_...    16
45  องค์ความ...    15
46  การบริหา...    15
47  องค์ความ...    15
48  จริยธรรม:...    15
49  องค์ความ...    15
50  องค์ความ...    14
Number of pages accessed: 490
Total accesses: 3179

Browsers
1  Chrome    2145
   Chrome Generic    1912
   Chrome 58.0    86
   Chrome Generic for Androi...    85
   Chrome 61.0    18
   Chrome 54.0 for Android    10
   Chrome 51.0 for Android    10
   Chrome Generic for iOS    9
   Chrome 50.0 for Android    8
   Chrome 60.0 for Android    3
   Chrome 51.0    1
   Chrome 61.0 for Android    1
   Chrome 57.0    1
   Chrome 59.0    1
2  Default Browser    721
3  IE    234
   IE 11.0 for Desktop    201
   IE 10.0 for Desktop    22
   IE 9.0    10
   IE 10.0 for Tablet    1
4  Firefox    111
   Firefox Generic    110
   Firefox 52.0    1
5  Safari    84
   Mobile Safari Generic    75
   Mobile Safari UIWebView    11
   Mobile Safari 10.0    6
   Mobile Safari 8.0    1
   Safari 10.1    1
   Safari 9.1    1
6  Edge    18
   Edge 16.0    12
   Edge 14.0    3
   Edge 15.0    3
7  Mobile Safari UIWebView    11
   Mobile Safari UIWebView    11
8  Android WebView    9
   Android WebView 4.0    9
Platforms
1  Win8.1    1051
2  unknown    721
3  Win7    565
4  Win10    489
5  Linux    153
Countries
 Num CountryAccesses
1  Thailand    1445
2  United States    716
3  Singapore    12
4  Russian Federation    1
5  Australia    1
6  Ireland    1
Total number of countries: 7
Total accesses: 2176
Summary by Month
MonthDaily AverageMonthly Totals
HitsFilesPagesVisitorsHitsFilesPagesVisitorsBytes
2018-046951922813614593402458947461.6 GB
2018-0512253875369237962119951662128494.9 GB
2018-06155842583815346736127382513745875.7 GB
2018-071485463736120460431436122819373513.2 GB
2018-081350454622111418611408719286343011.1 GB
2018-09404225546501671212507661219513499954.5 GB
2018-1025681381625186513552761712504371121.7 GB
Monthly Statistics for 2018-04
Total hits9918
Total files4024
Total pages5894
Total visitors599
Total bytes47.1 MB
avgmax
Hits per hour608.041666666671304
Hits per day694.904761904761564
Files per day191.61904761905665
Pages per day280.66666666667606
Bytes per day80.2 MB328.2 MB
Hits by Status Code
Status 200 - OK9918
Status 404 - Not Found4673
Status 412 - Precondition Failed2
Daily Access Statistics for 2020-04
DayHitsMediaPagesVisitorsTraffic