สถิติการเข้าชมในเดือน 2562/07 (กรกฎาคม 2562)

Monthly Statistics for 2019-07
Total hits210687
Total files119619
Total pages91068
Total visitors24358
Total bytes1002 MB
avgmax
Hits per hour9984.791666666721102
Hits per day7730.161290322614054
Files per day3858.67741935486892
Pages per day2937.67741935487846
Bytes per day2.5 GB9.3 GB
Hits by Status Code
Status 200 - OK210687
Status 404 - Not Found27959
Status 412 - Precondition Failed968
Status 403 - Forbidden15
Status 400 - Bad Request6
Daily Access Statistics for 2019-07
DayHitsMediaPagesVisitorsTraffic
0177493.23%40803.41%26602.92%10493.75%2.4 GB3.11%
0281043.38%52004.35%21312.34%9183.28%2.5 GB3.27%
0364032.67%41313.45%19612.15%9663.45%2.2 GB2.87%
0482733.45%51884.34%21042.31%9213.29%2.7 GB3.55%
0571682.99%39473.30%25652.82%8302.97%1.8 GB2.37%
0646001.92%26422.21%16711.83%6792.43%3.3 GB4.33%
0738021.59%16091.35%14421.58%6302.25%939.2 MB1.20%
08140485.86%48774.08%78468.62%9713.47%4.1 GB5.36%
0980713.37%46103.85%31733.48%11564.13%2.2 GB2.89%
1071612.99%42073.52%25352.78%11354.06%1.7 GB2.19%
1175973.17%37363.12%25132.76%9303.32%2.3 GB2.98%
1291923.84%50804.25%24092.65%8383.00%2.8 GB3.61%
1343131.80%22261.86%18091.99%6962.49%657.2 MB0.84%
1440141.68%18731.57%16891.85%6572.35%377.5 MB0.48%
1566872.79%32382.71%22132.43%6642.37%2.6 GB3.41%
1682193.43%24202.02%47845.25%5872.10%1.6 GB2.08%
1769962.92%27582.31%34533.79%6792.43%1.3 GB1.75%
18140545.86%40923.42%77608.52%8613.08%3.5 GB4.64%
1976353.19%47383.96%25982.85%9573.42%1.4 GB1.89%
2062672.62%22511.88%22542.48%8513.04%676.7 MB0.87%
2160432.52%27372.29%28773.16%7052.52%1.1 GB1.38%
22113564.74%58664.90%39144.30%16836.02%2.3 GB3.06%
23117814.92%68925.76%36794.04%12794.57%9.3 GB12.20%
2477943.25%39963.34%23202.55%8753.13%2.7 GB3.56%
2588443.69%52904.42%27413.01%10573.78%3 GB3.89%
2686123.59%46873.92%28143.09%10743.84%2.6 GB3.46%
2746691.95%18231.52%18352.01%6192.21%1.6 GB2.11%
2847421.98%24002.01%21422.35%6192.21%1.6 GB2.07%
2967682.82%24942.08%28143.09%7072.53%1.1 GB1.43%
3087103.63%51074.27%31233.43%13104.68%2.3 GB3.07%
3199634.16%54244.53%32393.56%10693.82%7.7 GB10.10%
Top Pages in 2019-07
#NameHits
1start54235.95%
2องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_256029873.28%
3องค์ความรู้กฎหมาย/กฎหมายลำดับรอง/กฎ_ก.พ._ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการฯ_พ.ศ._255318432.02%
4infographic16731.84%
5องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_255016641.83%
6องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_4916341.79%
7องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_9114151.55%
890years13741.51%
9องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_2_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม12701.39%
10องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_รับราชการต่อ11811.30%
11การบริหารทรัพยากรบุคคล/start10941.20%
12องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_9810271.13%
13องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_8_พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_ฉบับที่_3_พศ_256210031.10%
14องค์ความรู้กฎหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._25519801.08%
15องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_2799321.02%
16องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_507560.83%
17องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_256650.73%
18องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/หลักสูตรการฝึกอบรม_นบส6590.72%
19องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_1616120.67%
20องค์ความรู้กฎหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551/มาตรา_575860.64%
21องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_115850.64%
22องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_2465430.60%
23องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_4_การปรับปรุงตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป5410.59%
24องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_24_กฎ_ก.พ._ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ฯ5360.59%
25องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน5270.58%
26องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_34880.54%
27องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_11_การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ4730.52%
28องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_1604550.50%
29องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_2474250.47%
30องค์ความรู้กฎหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551/มาตรา_364120.45%
Summary by Month
MonthDaily AverageMonthly Totals
HitsFilesPagesVisitorsHitsFilesPagesVisitorsBytes
2018-046951922813614593402458947461.6 GB
2018-0512253875369237962119951662128494.9 GB
2018-06155842583815346736127382513745875.7 GB
2018-071485463736120460431436122819373513.2 GB
2018-081350454622111418611408719286343011.1 GB
2018-09404225546501671212507661219513499954.5 GB
2018-1025241292637186782584003819737576535.4 GB
2018-1127341065700177820193196020994531030 GB
2018-122314885656178717482744720342550622.4 GB
2019-01301714458252429352144791255637494102.3 GB
2019-025997368315365871679141031244302116427119.3 GB
2019-0344192377148055213698873688458891711069.9 GB
2019-0444852199152256813454465971456651704253.7 GB
2019-0555662611190369317255480947590072149558.8 GB
2019-06592133402012769177635100206603732307363.9 GB
2019-07773038592938902239635119619910682797276.4 GB
2019-0886024991292511432666611547069068335432175.7 GB
2019-0985744775302711352572261432579080634064131.6 GB
2019-107539412628031111233694127919868993445089.6 GB
2019-11703139072556106812655870334460121922985.1 GB