สถิติการเข้าชมในเดือน 2562/09 (กันยายน 2562)

Monthly Statistics for 2019-09
Total hits234063
Total files143257
Total pages90806
Total visitors27288
Total bytes894.3 MB
avgmax
Hits per hour10717.7520521
Hits per day8574.215036
Files per day4775.23333333337837
Pages per day3026.86666666678140
Bytes per day4.4 GB15.1 GB
Hits by Status Code
Status 200 - OK234063
Status 404 - Not Found21364
Status 400 - Bad Request19
Status 412 - Precondition Failed1780
Daily Access Statistics for 2019-09
DayHitsMediaPagesVisitorsTraffic
0169142.69%32072.24%24972.75%9762.87%2.3 GB1.76%
0299213.86%63954.46%29243.22%13934.09%15.1 GB11.49%
0381903.18%47963.35%29643.26%12403.64%5.2 GB3.99%
0487983.42%53323.72%30793.39%12523.68%5.6 GB4.25%
0585343.32%50433.52%27803.06%10953.21%7.2 GB5.46%
0673442.86%43593.04%25732.83%9222.71%5.2 GB3.98%
0753392.08%29192.04%21552.37%7662.25%2.3 GB1.76%
0848171.87%23381.63%20642.27%7922.33%1.2 GB0.91%
0999243.86%48453.38%35643.92%11603.41%7.3 GB5.58%
1084933.30%51133.57%29763.28%11823.47%3.5 GB2.63%
1190333.51%54013.77%32933.63%15114.44%2.6 GB2.00%
1299063.85%61764.31%32523.58%13373.92%4.8 GB3.64%
1366502.59%39122.73%22032.43%10473.07%3.1 GB2.33%
1459372.31%36342.54%19882.19%8652.54%2.2 GB1.69%
1572692.83%36932.58%27012.97%10553.10%1.9 GB1.42%
16150365.85%53223.72%81408.96%12343.62%4.2 GB3.18%
17118544.61%58264.07%36294.00%11793.46%4.9 GB3.69%
18124564.84%78065.45%42334.66%18085.31%4.2 GB3.18%
19120534.69%78375.47%36634.03%16614.88%4.2 GB3.23%
2079503.09%46323.23%27062.98%11053.24%12.5 GB9.52%
2163182.46%34912.44%24452.69%9582.81%2.4 GB1.82%
2269172.69%34342.40%21392.36%8672.55%1.7 GB1.31%
23110994.31%66034.61%28813.17%11523.38%7.3 GB5.57%
2489363.47%51423.59%31913.51%13523.97%2.7 GB2.07%
25100283.90%51303.58%33473.69%11463.36%3.9 GB2.98%
2679753.10%47223.30%28513.14%11053.24%3.8 GB2.91%
2769622.71%39842.78%24942.75%9362.75%2 GB1.55%
2855202.15%30472.13%21832.40%8322.44%1.8 GB1.40%
2982693.21%40702.84%28373.12%9312.73%2.2 GB1.65%
3087843.41%50483.52%30543.36%12053.54%4 GB3.06%
Top Pages in 2019-09
#NameHits
1start62856.92%
2องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_16131253.44%
3องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_256025922.85%
4องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_255021312.35%
5องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_9815571.71%
6wiki/dokuwiki14191.56%
7องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_5011461.26%
8องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_39991.10%
9องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_2129531.05%
10การบริหารทรัพยากรบุคคล/start9421.04%
11องค์ความรู้กฎหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._25519121.00%
12wiki/syntax9051.00%
13องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_2_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม8950.99%
14องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_918600.95%
15infographic8350.92%
16องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_8_พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_ฉบับที่_3_พศ_25627060.78%
17องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_256860.76%
18องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_1606010.66%
19องค์ความรู้กฎหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551/มาตรา_575780.64%
20องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_11_การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ5770.64%
21องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_1525590.62%
22องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_2565120.56%
23องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_55100.56%
24องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_264820.53%
25องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน4710.52%
2690years4610.51%
27องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_274550.50%
28องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_2794450.49%
29องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_294370.48%
30องค์ความรู้กฎหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551/มาตรา_364260.47%
Summary by Month
MonthDaily AverageMonthly Totals
HitsFilesPagesVisitorsHitsFilesPagesVisitorsBytes
2018-046951922813614593402458947461.6 GB
2018-0512253875369237962119951662128494.9 GB
2018-06155842583815346736127382513745875.7 GB
2018-071485463736120460431436122819373513.2 GB
2018-081350454622111418611408719286343011.1 GB
2018-09404225546501671212507661219513499954.5 GB
2018-1025241292637186782584003819737576535.4 GB
2018-1127341065700177820193196020994531030 GB
2018-122314885656178717482744720342550622.4 GB
2019-01301714458252429352144791255637494102.3 GB
2019-025997368315365871679141031244302116427119.3 GB
2019-0344192377148055213698873688458891711069.9 GB
2019-0444852199152256813454465971456651704253.7 GB
2019-0555662611190369317255480947590072149558.8 GB
2019-06592133402012769177635100206603732307363.9 GB
2019-07773038592938902239635119619910682797276.4 GB
2019-0886024991292511432666611547069068335432175.7 GB
2019-0985744775302711352572261432579080634064131.6 GB
2019-107539412628031111233694127919868993445089.6 GB
2019-11706439342562107112715870811461201927285.8 GB