สถิติการเข้าชมในเดือน 2562/09 (กันยายน 2562)

Monthly Statistics for 2019-09
Total hits180562
Total files110697
Total pages69865
Total visitors21264
Total bytes689.6 MB
avgmax
Hits per hour8258.87516173
Hits per day8617.956521739115036
Files per day4812.91304347837837
Pages per day3037.60869565228140
Bytes per day4.8 GB15.1 GB
Hits by Status Code
Status 200 - OK180562
Status 404 - Not Found16092
Status 400 - Bad Request17
Status 412 - Precondition Failed1542
Daily Access Statistics for 2019-09
DayHitsMediaPagesVisitorsTraffic
0169143.49%32072.90%24973.57%9763.74%2.3 GB2.10%
0299215.01%63955.78%29244.19%13935.33%15.1 GB13.69%
0381904.13%47964.33%29644.24%12404.75%5.2 GB4.75%
0487984.44%53324.82%30794.41%12524.79%5.6 GB5.06%
0585344.31%50434.56%27803.98%10954.19%7.2 GB6.50%
0673443.71%43593.94%25733.68%9223.53%5.2 GB4.74%
0753392.69%29192.64%21553.08%7662.93%2.3 GB2.10%
0848172.43%23382.11%20642.95%7923.03%1.2 GB1.08%
0999245.01%48454.38%35645.10%11604.44%7.3 GB6.65%
1084934.28%51134.62%29764.26%11824.52%3.5 GB3.13%
1190334.56%54014.88%32934.71%15115.78%2.6 GB2.38%
1299065.00%61765.58%32524.65%13375.12%4.8 GB4.33%
1366503.35%39123.53%22033.15%10474.01%3.1 GB2.78%
1459373.00%36343.28%19882.85%8653.31%2.2 GB2.01%
1572693.67%36933.34%27013.87%10554.04%1.9 GB1.69%
16150367.59%53224.81%814011.65%12344.72%4.2 GB3.79%
17118545.98%58265.26%36295.19%11794.51%4.9 GB4.40%
18124566.28%78067.05%42336.06%18086.92%4.2 GB3.79%
19120536.08%78377.08%36635.24%16616.36%4.2 GB3.84%
2079504.01%46324.18%27063.87%11054.23%12.5 GB11.34%
2163183.19%34913.15%24453.50%9583.67%2.4 GB2.17%
2269173.49%34343.10%21393.06%8673.32%1.7 GB1.56%
2385604.32%51864.68%18972.72%7192.75%6.8 GB6.12%
Top Pages in 2019-09
#NameHits
1start49377.07%
2องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_16128114.02%
3องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_256019552.80%
4องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_255018052.58%
5wiki/dokuwiki11971.71%
6องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_9811051.58%
7องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_508711.25%
8องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_37701.10%
9การบริหารทรัพยากรบุคคล/start7601.09%
10infographic7411.06%
11wiki/syntax7101.02%
12องค์ความรู้กฎหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._25517031.01%
13องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_916910.99%
14องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_2_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม6360.91%
15องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_8_พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_ฉบับที่_3_พศ_25625730.82%
16องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_2125490.79%
17องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_1605280.76%
18องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_254960.71%
19องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_1524870.70%
20องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_11_การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ4280.61%
21องค์ความรู้กฎหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551/มาตรา_574270.61%
2290years4220.60%
23องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_2564060.58%
24องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_53790.54%
25องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_2793710.53%
26องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_673450.49%
27องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_1443450.49%
28องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2560/มาตรา_273330.48%
29องค์ความรู้กฎหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551/มาตรา_363310.47%
30องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน3240.46%
Summary by Month
MonthDaily AverageMonthly Totals
HitsFilesPagesVisitorsHitsFilesPagesVisitorsBytes
2018-046951922813614593402458947461.6 GB
2018-0512253875369237962119951662128494.9 GB
2018-06155842583815346736127382513745875.7 GB
2018-071485463736120460431436122819373513.2 GB
2018-081350454622111418611408719286343011.1 GB
2018-09404225546501671212507661219513499954.5 GB
2018-1025241292637186782584003819737576535.4 GB
2018-1127341065700177820193196020994531030 GB
2018-122314885656178717482744720342550622.4 GB
2019-01301714458252429352144791255637494102.3 GB
2019-025997368315365871679141031244302116427119.3 GB
2019-0344192377148055213698873688458891711069.9 GB
2019-0444852199152256813454465971456651704253.7 GB
2019-0555662611190369317255480947590072149558.8 GB
2019-06592133402012769177635100206603732307363.9 GB
2019-07773038592938902239635119619910682797276.4 GB
2019-0886024991292511432666611547069068335432175.7 GB
2019-0986184813303811361982131106976986526124110.4 GB