หน้าเนื้อหา (Page)

หน้าเนื้อหา (page) คือหน้าทั้งหมดที่แสดงข้อมูลบน wiki

การสร้างหน้าเนื้อหาทำได้หลายวิธี เช่น การสร้างหน้าผ่าน address bar การสร้างหน้าผ่าน search box การสร้างหน้าผ่าน All pages เป็นต้น ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดหรือสถานการณ์

 1. พิมพ์ชื่อหน้าที่ต้องการสร้างในช่อง search
 2. คลิกปุ่ม Create this page ในแท็บเครื่องมือด้านขวา
 3. เขียนรายละเอียดเนื้อหาของหน้า
 4. กดปุ่ม Save

2. สร้างหน้าผ่าน address bar

 1. พิมพ์ชื่อที่ต้องการสร้างในช่อง address bar โดยให้พิมพ์หลัง http://wiki.ocsc.go.th/ แล้วกดปุ่ม Enter
 2. คลิกปุ่ม Create this page ในแท็บเครื่องมือด้านขวา
 3. เขียนรายละเอียดเนื้อหาของหน้า
 4. กดปุ่ม Save

3. สร้างหน้าผ่าน All pages

 1. เข้าไปที่หน้า All pages จากเมนูด้านซ้ายมือ
 2. คลิกปุ่ม Add a page ใต้โครงสร้างข้อมูลที่ต้องการ
 3. พิมพ์ชื่อหน้า แล้วกดปุ่ม OK
 4. เขียนรายละเอียดเนื้อหาของหน้า
 5. กดปุ่ม Save

4. การเพิ่มหน้าหนังสือเวียน

 1. อ่านรายละเอียดได้ที่ การตั้งชื่อหน้าหนังสือเวียน

 1. เข้าไปยังหน้าที่ต้องการแก้เนื้อหา
 2. คลิกปุ่ม Edit this page ในแท็บเครื่องมือด้านขวา
 3. แก้ไขรายละเอียดเนื้อหาของหน้า
 4. กดปุ่ม Save

 1. เข้าไปยังหน้าที่ต้องการลบ
 2. คลิกปุ่ม Edit this page ในแท็บเครื่องมือด้านขวา
 3. ลบรายละเอียดเนื้อหาให้หมด
 4. กดปุ่ม Save