การแทรกตาราง

DokuWiki มีวิธี plugin ที่ช่วยให้การแทรกตารางง่ายมากเมื่อเทียบกับ Wiki Software ตัวอื่น มีวิธีการทำดังนี้

  1. คลิกปุ่ม Insert a new table บนแผงเครื่องมือ
  2. เครื่องมือสร้างตารางจะแสดงขึ้น โดยมีหน้าตาคล้ายตารางในโปรแกรม Excel
  3. คลิกขวาเพื่อเพิ่มลบคอลัมน์หรือแถวตามต้องการ
  4. กดปุ่ม Save เราจะได้ syntax ของตารางแสดงในหน้าสร้างหน้า
ทวีป ประเทศ เมืองหลวง
เอเชีย ไทย กรุงเทพ
เอเชีย ญุี่ปุ่น โตเกียว
ยุโรป ฝรั่งเศส ปารีส
โปรดสังเกตว่าเซลในคอลัมน์ที่ถูกเพิ่มจะมีพื้นหลังเป็นสีขาว หากเราต้องการให้เซลนั้นเป็นหัวตาราง ให้คลิกขวาแล้วเลือก Toggle header state
  1. ในหน้าเนื้อหา (ไม่ใช่หน้าแก้ไขเนื้อหา)
  2. คลิกปุ่ม Edit ใต้ตารางที่ต้องการแก้
  3. ดำเนินการแก้ไขตามปกติ แล้วกดปุ่ม Save