การสร้าง Diagram

OCSC Wiki ได้รับการติดตั้ง plugin สำหรับสร้าง Diagram ไว้แล้ว ผู้ใช้จึงสามารถสร้าง Diagram ในลักษณะต่างๆได้บนหน้า Wiki โดยตรง เช่น Workflow Organization chart ซึ่งมีข้อดีตรงที่การแสดงผลรวดเร็วและเหมาะกับการสร้าง diagram แบบไม่ซับซ้อน เนื่องจากรูปแบบคำสั่งค่อนข้างยาก

หากผู้ใช้ จำเป็นต้องสร้าง diagram ที่มีลักษณะซับซ้อน แนะนำให้สร้างจากโปรแกรมอื่น เช่น GoogleDraw LibreOfficeDraw PowerPoint แล้วบันทึกงานเป็นไฟล์ภาพ ก่อนอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ OCSC Wiki
<diagram>
Diagram specification
</diagram>

เช่น

<diagram>
| AAA |-| BBB |
| |:| | | | | |
| |L|~|~| CCC |
</diagram>

จะแสดงผลเป็น chart ดังนี้

AAA BBB
CCC

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคำสั่งขั้นสูงได้ที่ http://nikita.melnichenko.name/projects/dokuwiki-diagram/index.php?lang=en