OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


การบริหารทรัพยากรบุคคล:5_ขั้นตอนง่าย_ๆ_ให้ได้_พ.ต.ก

5 ขั้นตอนง่าย ๆ ให้ได้ พ.ต.ก.

รายละเอียด : เป็น Infographic ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้ได้รับ พ.ต.ก. กรณีขอรับครั้งแรกในระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มเป้าหมาย : นักทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ และนิติกร

การบริหารทรัพยากรบุคคล/5_ขั้นตอนง่าย_ๆ_ให้ได้_พ.ต.ก.txt · Last modified: 2018/03/15 14:05 by nongmai