OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


สำนักงาน_ก.พ:กลุ่มห้องสมุด:จดหมายเหตุสำนักงาน_ก.พ

Media Manager

Media Files

Files in การบริหารทรัพยากรบุคคล

File

Date:
2019/08/21 15:39
Filename:
การแต่งตั้งล่วงหน้า-1080p_19_ส.ค._62.mp4
Size:
17MB
References for:
การแต่งตั้งล่วงหน้า_motion_graphic
สำนักงาน_ก.พ/กลุ่มห้องสมุด/จดหมายเหตุสำนักงาน_ก.พ.txt · Last modified: 2018/03/08 15:06 by buntarika.i