OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


สำนักงาน_ก.พ:เว็บไซต์สำนักงาน_ก.พ

เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. คือหนึ่งใน บริการด้านไอซีที ซึ่งได้รับการดูแลทางเทคนิคโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) และมีผู้บริหารเนื้อหาโดยกลุ่มช่วยอำนวยการ (ชอ.) มีการพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเวอร์ชั่นแรกเริ่มเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)

เนื้อหาหลัก

เนื้อหาบนเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย แต่เนื้อหาหลักที่ยังคงอยู่ในทุกเวอร์ชั่น ได้แก่

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.
  • โครงการสำคัญ
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
  • คลังหนังสือเวียน เป็นต้น

เวอร์ชั่น

ปีที่เปิดใช้ เทคโนโลยี ภาพหน้าแรก
2015 PHP, Drupal 7
2013 PHP, Joomla 1.5
2007 JSP
2005 ASP
2004 ASP
2001 HTML
1998 HTML

ภาพประกอบจาก https://web.archive.org/

สำนักงาน_ก.พ/เว็บไซต์สำนักงาน_ก.พ.txt · Last modified: 2018/03/05 11:19 by thachakrits