OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


5_กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

Media Manager

Media Files

Files in สำนักงาน_ก.พ

File

Date:
2018/03/15 10:29
Filename:
infoscholar.jpg
Format:
JPEG
Size:
107KB
Width:
720
Height:
1040
References for:
การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
5_กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ.txt · Last modified: 2018/09/03 09:50 by nongmai