OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


support:การทำ_footnote

Footnotes

Footnotes คือ การทำหมายเหตุภายในหน้า มีวิธีการทำที่ง่ายมาก โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้

((ข้อความหมายเหตุ))

จากคำสั่งด้านบน จะมีการแสดงผลดังนี้ 1) ซึ่งจะมีตัวเลขปรากฏขึ้นสอดคล้องกับจำนวนหมายเหตุ หากเราใช้เมาส์วางบนตัวเลข จะแสดงข้อความในหมายเหตุในแบบ tooltip ซึ่งจะโยงไปที่ด้านท้ายของหน้า

1)
ข้อความหมายเหตุ
support/การทำ_footnote.txt · Last modified: 2017/08/24 23:43 by thachakrit