OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


support:หมวดหมู่

หมวดหมู่ (Category/Tagging)

หมวดหมู่ (Category) คือการจัดกลุ่มหน้าที่มีเนื้อหาแบบเดียวกัน ประเภทเดียวกัน หรือในรูปแบบที่ต้องการผ่าน keyword เดียวกัน โดยใน ocsc wiki เราสามารถจัดกลุ่มเนื้อหาได้โดยการติดป้ายกำกับ (tag) ไว้ที่ท้ายสุดของเนื้อหาในหน้านั้นๆ และในแต่ละเนื้อหาสามารถติดป้ายกำกับได้มากกว่า 1 ป้าย

วิธีติดป้ายกำกับ (tagging)

การติดป้ายกำกับ มีรูปแบบคำสั่งดังนี้

{{tag> tag1 tag2 tag3}}

โดยที่ tag1 tag2 tag3 คือป้ายกำกับ เช่น กรณีต้องการจัดกลุ่มให้เนื้อหาในหน้าช่วยเหลือ เราสามารถติดป้ายกำกับด้วยคำสั่งนี้

{{tag> ช่วยเหลือ}}

หากเขียนคำสั่งถูกต้อง จะมีป้ายกำกับ “ช่วยเหลือ” ปรากฎขึ้นด้านล่างของหน้าเหมือนหน้านี้

ติด tag อะไรดี ?

tag เป็นการจัดกลุ่มเนื้อหาที่ง่ายและยืดหยุ่นมาก นี่เป็นเพียงตัวอย่างสำหรับการติด tag ในหน้าเนื้อหา

ประเภท ตัวอย่าง
ประเภทเนื้อหา พรบ. 51 หนังสือเวียน ช่วยเหลือ ..
ประเภทสื่อในเนื้อหา infographic วิดีโอ เสียง PDF ebook ..
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการใหม่ นักทรัพยากรบุคคล นิติกร ..
หน่วยงาน/คณะ/กลุ่ม ศสส. สตป. สมว. คณะทำงาน_KM ..
ชื่อคน/สถานที่ สมชาย สมหญิง ร้อยเอ็ด สงขลา ญี่ปุ่น จีน ..
support/หมวดหมู่.txt · Last modified: 2017/12/13 10:51 by thachakrits