OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


support:แทรกรูปภาพ

การแทรกรูปภาพ

การแทรกรูปภาพมี 3 กรณี คือ

 1. การแทรกรูปภาพที่มีอยู่แล้วบน Wiki
 2. การแทรกรูปภาพโดยการอัพโหลดภาพใหม่ขึ้น Wiki
 3. การแทรกรูปภาพจากลิงค์ภายนอก

แทรกภาพที่มีอยู่แล้วบน Wiki

 1. ในหน้าที่ต้องการแทรกรูป คลิกปุ่ม Add Images
 2. เลือก namespace หรือ โฟลเดอร์ ที่เก็บรูปภาพ
 3. เมื่อพบภาพที่ต้องการ ให้คลิกที่รูปแล้วกดปุ่ม Insert
 4. Syntax ของการแทรกรูปจะปรากฎในหน้าทันที
 5. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึก

อัพโหลดภาพใหม่ขึ้น Wiki

การอัพโหลดรูปเข้าสู่ OcscWiki ทำได้ไม่ยาก เพียงเตรียมรูปของท่านไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในหน้าที่ต้องการแทรกรูป คลิกปุ่ม Add Images
 2. คลิกปุ่ม Select เพื่อเลือกภาพจากคอมพิวเตอร์ของท่าน แล้วกดปุ่ม Upload
 3. รูปจะถูกอัพโหลดไว้บนระบบ แล้วคลิกที่รูปแล้วกดปุ่ม Insert
 4. Syntax ของการแทรกรูปจะปรากฎในหน้าทันที
 5. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึก

การแทรกรูปภาพจากลิงค์ภายนอก

ภาพจากลิงค์ภายนอกคือภาพที่มีอยู่แล้วบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ OcscWiki

 1. ก๊อปปี้ URL ของภาพต้นทาง
 2. ใช้คำสั่งต่อไปนี้
{{ url_to_your_image }} 
support/แทรกรูปภาพ.txt · Last modified: 2017/08/24 09:36 by thachakrit