OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


support:video

การแทรกไฟล์วิดีโอ/Motion graphics เข้าวิกิ

วิธีนำไฟล์วิดีโอเผยแพร่ผ่าน OCSC WIKI ท่านสามารถทำได้เหมือนการแทรกรูปภาพปกติ คือ

  1. ในหน้าที่ต้องการแทรกรูป คลิกปุ่ม Add Images or other files
  2. คลิกปุ่ม Select เพื่อเลือกภาพจากคอมพิวเตอร์ของท่าน แล้วกดปุ่ม Upload
  3. ไฟล์วิดีโอจะถูกอัพโหลดไว้บนระบบ แล้วคลิกที่รูปแล้วกดปุ่ม Insert
  4. Syntax ของการแทรกรูปจะปรากฎในหน้าทันที
  5. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึก

โดยที่ท่านสามารถปรับขนาดของวิดีโอได้ตามความต้องการ เช่น

{{ samplevideo.mp4 | }}
{{ samplevideo.mp4?640x360 | }}
{{ samplevideo.mp4?1280x720 | }}

เมื่อเพิ่มวิดีโอแล้ว อย่าลืมติด tag ตามประเภทไฟล์ของท่านไว้ที่ด้านล่างของหน้าด้วยนะครับ เช่น

{{tag> โมชั่นกราฟิก วิดีโอ motion_graphics MP4}}

support/video.txt · Last modified: 2019/01/23 11:26 by thachakrits